زمینه های آموزش های کاربردی مهندسی مکانیک

Solid work

Ansys

catia

زمینه های آموزش های کاربردی مهندسی مکانیک  ( تدریس خصوصی در کرج  با شهریه باور نکردنی و جلسه اول رایگان